Fiszki

Folwark zwierzęcy

Test w formie fiszek Test ze znajomości lektury "Folwark zwierzęcy" Georga Orwella
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 30801 razy
W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
we Włoszech
w Anglii
we Francji
w Niemczech
w Anglii
Folwark należał do:
pana Johnsona
pana Stonesa
pana Smitha
pana Jonesa
pana Jonesa
Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
Napoleon
Boxer
Major
Mojżesz
Major
Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
po 3 dniach
po tygodniu
po 5 dniach
dnia następnego
po 3 dniach
Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
psy
świnie
konie
kruki
świnie
Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
u lekarza
w kościele
w karczmie
z wizytą u przyjaciela
w karczmie
Zasady nowego prządku w Folwarku zwierzęcym zapisano na:
na ścianie stodoły
drzwiach stodoły
tablicy wjazdowej
drzwiach domu Jonesa
drzwiach stodoły
Po przejęciu władzy ogłoszono rozpoczęcie "kursów zwalczania analfabetyzmu". Czy zwierzęta łatwo nauczyły się czytać?
tak
nie
nie
Na czele władzy stanął:
Napoleon
Organizowaniem komitetów w folwarku zajął się:
Clover
Snowball
Benjamin
Napoleon
Snowball
Aparat policyjny świnie stworzyły:
z koni
z kruków
ze szczeniąt
z gęsi
ze szczeniąt
Kiedy miała miejsce bitwa pod Oborą?
23 lipca
23 czerwca
4 października
12 października
12 października
Kto był zwycięzcą bitwy pod Oborą?
zwierzęta
Jones i sojusznicy
zwierzęta
Jaki plan miał Snowball na poprawienie losu zwierząt?
budowy wiatraka
zwiększenia obszaru folwarku
zakupu kombajnu
ocieplenia obory
budowy wiatraka
Po kłótni Napoleona i Snowballa
Napoleon umiera
Napoleon opuścił folwark
Snowball opuścił folwark
Snowball umiera
Snowball opuścił folwark
Gdzie po wygranych przez Napoleona wyborach przeniosły się świnie?
do wiatraka
do nowej obory
do domu Jonesa
do domu Jonesa
Osoba odpowiedzialna za handel ze zwierzętami to pan
Whymper
Zawalenie się wiatraka przypisywano działaniom
Whympera
Napoleona
Snowballa
Boxera
Snowballa
Gdy Boxer zachorował, Napoleon wysłał go do:
szpitala
domu opieki
wygnał go
ubojni
ubojni
Kto był odpowiedzialny za propagandę w folwarku?
Clover
Squealer
Napoleon
Boxer
Squealer
Czy świnie wraz z upływem czasu upodobniły się do ludzi tak, że nie można się było zorientować kto jest kim?
tak
nie
tak
Czy narrator w utworze jest wszechwiedzący?
nie
tak
tak
Upodobnienie cech zwierząt do ludzi w utworze to?
personifikacja
Czy "Folwark zwierzęcy" jest parabolą?
tak
nie
tak
W którym roku wydano książkę?
1945
1950
1951
1939
1945