Strona 1

Folwark zwierzęcy

Pytanie 1
W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
w Niemczech
w Anglii
we Francji
we Włoszech
Pytanie 2
Folwark należał do:
pana Smitha
pana Jonesa
pana Johnsona
pana Stonesa
Pytanie 3
Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
Mojżesz
Boxer
Major
Napoleon
Pytanie 4
Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
po 3 dniach
dnia następnego
po tygodniu
po 5 dniach
Pytanie 5
Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
kruki
świnie
konie
psy
Pytanie 6
Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
u lekarza
z wizytą u przyjaciela
w kościele
w karczmie
Pytanie 7
Zasady nowego prządku w Folwarku zwierzęcym zapisano na:
na ścianie stodoły
drzwiach stodoły
drzwiach domu Jonesa
tablicy wjazdowej
Pytanie 8
Po przejęciu władzy ogłoszono rozpoczęcie "kursów zwalczania analfabetyzmu". Czy zwierzęta łatwo nauczyły się czytać?
nie
tak