Test: Folwark zwierzęcy

Strona 1

Pytanie 1
W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
w Niemczech
w Anglii
we Włoszech
we Francji
Pytanie 2
Folwark należał do:
pana Johnsona
pana Smitha
pana Jonesa
pana Stonesa
Pytanie 3
Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
Major
Napoleon
Boxer
Mojżesz
Pytanie 4
Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
po 3 dniach
dnia następnego
po 5 dniach
po tygodniu
Pytanie 5
Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
psy
kruki
świnie
konie
Pytanie 6
Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
u lekarza
w kościele
w karczmie
z wizytą u przyjaciela