Pytania i odpowiedzi

Folwark zwierzęcy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości lektury "Folwark zwierzęcy" Georga Orwella
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 26388 razy
Pytanie 1
W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
w Anglii
Pytanie 2
Folwark należał do:
pana Jonesa
Pytanie 3
Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
Major
Pytanie 4
Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
po 3 dniach
Pytanie 5
Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
świnie
Pytanie 6
Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
w karczmie
Pytanie 7
Zasady nowego prządku w Folwarku zwierzęcym zapisano na:
drzwiach stodoły
Pytanie 8
Po przejęciu władzy ogłoszono rozpoczęcie "kursów zwalczania analfabetyzmu". Czy zwierzęta łatwo nauczyły się czytać?
nie
Pytanie 9
Na czele władzy stanął:
Napoleon
Pytanie 10
Organizowaniem komitetów w folwarku zajął się:
Snowball
Pytanie 11
Aparat policyjny świnie stworzyły:
ze szczeniąt
Pytanie 12
Kiedy miała miejsce bitwa pod Oborą?
12 października
Pytanie 13
Kto był zwycięzcą bitwy pod Oborą?
zwierzęta
Pytanie 14
Jaki plan miał Snowball na poprawienie losu zwierząt?
budowy wiatraka
Pytanie 15
Po kłótni Napoleona i Snowballa
Snowball opuścił folwark