Pytania i odpowiedzi

Folwark zwierzęcy

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Test ze znajomości lektury "Folwark zwierzęcy" Georga Orwella
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 30577 razy
Pytanie 1
W jakim kraju dzieje się akcja utworu?
w Anglii
Pytanie 2
Folwark należał do:
pana Jonesa
Pytanie 3
Kto wygłosił przemówienie dotyczące złego traktowania zwierząt w folwarku?
Major
Pytanie 4
Po jakim czasie od zebrania Major zdechł?
po 3 dniach
Pytanie 5
Które zwierzęta przejęły przywództwo nad działalnością konspiracyjno-przewrotową?
świnie
Pytanie 6
Gdzie był pan Jones gdy zwierzęta przejęły władzę?
w karczmie
Pytanie 7
Zasady nowego prządku w Folwarku zwierzęcym zapisano na:
drzwiach stodoły
Pytanie 8
Po przejęciu władzy ogłoszono rozpoczęcie "kursów zwalczania analfabetyzmu". Czy zwierzęta łatwo nauczyły się czytać?
nie
Pytanie 9
Na czele władzy stanął:
Napoleon
Pytanie 10
Organizowaniem komitetów w folwarku zajął się:
Snowball
Pytanie 11
Aparat policyjny świnie stworzyły:
ze szczeniąt
Pytanie 12
Kiedy miała miejsce bitwa pod Oborą?
12 października
Pytanie 13
Kto był zwycięzcą bitwy pod Oborą?
zwierzęta
Pytanie 14
Jaki plan miał Snowball na poprawienie losu zwierząt?
budowy wiatraka
Pytanie 15
Po kłótni Napoleona i Snowballa
Snowball opuścił folwark
Pytanie 16
Gdzie po wygranych przez Napoleona wyborach przeniosły się świnie?
do domu Jonesa
Pytanie 17
Osoba odpowiedzialna za handel ze zwierzętami to pan
Whymper
Pytanie 18
Zawalenie się wiatraka przypisywano działaniom
Snowballa
Pytanie 19
Gdy Boxer zachorował, Napoleon wysłał go do:
ubojni
Pytanie 20
Kto był odpowiedzialny za propagandę w folwarku?
Squealer
Pytanie 21
Czy świnie wraz z upływem czasu upodobniły się do ludzi tak, że nie można się było zorientować kto jest kim?
tak
Pytanie 22
Czy narrator w utworze jest wszechwiedzący?
tak
Pytanie 23
Upodobnienie cech zwierząt do ludzi w utworze to?
personifikacja
Pytanie 24
Czy "Folwark zwierzęcy" jest parabolą?
tak
Pytanie 25
W którym roku wydano książkę?
1945