Boska Komedia, Test z Lektury

Test wiedzy ze znajomości lektury Boska Komedia Dante Alighieri. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Boska Komedia"

1) "Boska komedia" jest:
2) Ile lat ma pielgrzym w momencie rozpoczęcia swojej wędrówki?
3) Z ilu części składa się "Boska komedia"?
4) Z ilu pieśni składa się każda część utworu?
5) Gdzie w pierwszej kolejności pojawia się bohater podczas swojej wyprawy?
6) Czy "Boska komedia" jest utworem alegorycznym?
7) Kto był przewodnikiem Dantego po piekle i czyśćcu?
8) Jak nazywała się ukochana głównego bohatera?
9) Kto tkwił na dnie piekła?
10) Przyporządkuj kręgi piekła do poszczególnych grzechów i przewinień.
11) Miejsce ostatecznej wędrówki Dantego znajdujące się poza czasem i przestrzenią nazywa się:
12) Ile było sfer niebieskich?
13) Czyściec miał kształt:
14) Rzeka oddzielająca przedpiekle od Piekła nazywa się:
15) "Boska komedia" łączy w sobie: