Pan Tadeusz , Test z Lektury

Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 31 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Pan Tadeusz "

1) Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
2) Ryków ceni Polaków za:
3) Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
4) Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
5) Protazy jest:
6) Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
7) Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
8) Trzecią parę narzeczonych stanowili:
9) Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
10) Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
11) Płut był:
12) Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
13) Otwartość bramy dworu świadczy o:
14) Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
15) Hrabiego wyzwał na pojedynek:
16) Kusy to chart:
17) Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
18) Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
19) Hrabia zachwyca się nad niebem:
20) Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
21) Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
22) Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
23) Czy Jacek Soplica był osobą porywczą i wybuchową?
24) Zosia daje Tadeuszowi obrazek świętej:
25) Na serwisie ,który podziwiał Dąbrowski, widać było sceny:
26) Pies Asesora nazywa się
27) Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
28) Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
29) Maćkiem nad Maćkami zwany był
30) Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
31) Kłótnie między Domeyką i Doweyką brały się z