Test z historii

Jan Zamoyski i złoty wiek Polski

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 7229 razy