Test z biologii

Klasa 4, dział 3 - Poznajemy świat organizmów

Sprawdzian z rozdziału 3 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Świat roślin i zwierząt. Różnice i podobieństwa pomiędzy organizmami żywymi.
Ilość pytań: 21 Rozwiązywany: 44753 razy