Test z historii

Czasy stanisławowskie

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 4473 razy