Test z biologii

Klasa 4, dział 6 - Orientujemy się w terenie

Sprawdzian z rozdziału 6 dla klasy 4 szkoły podstawowej. Mapy, plany, orientacja w terenie.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 16078 razy