Test z historii

Romuald Traugutt i powstanie styczniowe

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3812 razy