Stosunki międzykutlurowe cz.3, test z WOSu

Stosunki międzyjulturowe Test dla studentów z WOSu. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Stosunki międzykutlurowe cz.3"

1) Asturia to kraina historyczno-geograficzna:
2) Azory są terytorium:
3) Berberowie to mieszkańcy:
4) Kanada była pierwotnie kolonią:
5) Bar micewa to obrzęd:
6) NATO to organizacja:
7) Kolderasze to:
8) Hazanty to regiony autonomiczne:
9) Santoria to :
10) Językiem urzędowym Indii nie jest:
11) Który z krajów nie jest członkiem Unii Europejskiej?
12) Które z poniższych określeń nie oznacza kasty indyjskiej ?
13) Która z grup wyznaniowych nie wywodzi się z judaizmu:
14) Poligynia oznacza:
15) Kategorią "formacji społeczno-ekonomicznej" stworzył:
16) Merytokracja to ustrój państwowy, w którym władzę sprawują:
17) Endogamia oznacza:
18) Jaki rodzaj grupy tworzą retoromanie?
19) Pozycja przywódcy klanu to władza:
20) Zelandia to kraina historyczno-geograficzna: