Stosunki miedzykulturowe cz. 1, test z WOSu

Stosunki międzykulturowe. test. Test dla studentów z WOSu. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Stosunki miedzykulturowe cz. 1"

1) Pojęcie AKOMODACJI oznacza
2) ENDOGAMIA oznacza:
3) Jaki rodzaj grupy tworzą maronci w Libanie?
4) AMALGAMACJA kulturowa to:
5) Wchłonięcie jednej grupy społeczno-kulturowej przez drugą to:
6) Pozycja Marszałka Senatu RP to władza:
7) Ludwik Gumplowicz jest twórcą socjologicznej koncepcji:
8) Organizacja Narodów Zjednoczonych to instytucja:
9) Pluralizm to:
10) Do którego z poniższych określeń odnosi się termin "irredenta" ?
11) Które z poniższych określeń nie oznacza dla Samuela Huntingtona cywilizacji:
12) Językiem hindi posługuje się obecnie w świecie następujący odsetek ludności:
13) Odsetek wyznawców islamu sięga aktualnie w świecie wielkości:
14) Zdaniem Samuela Huntingtona obszar wpływów cywilizacji latynoamerykańskiej obejmuje:
15) Kategorię "formacji społeczno-ekonomicznej" stworzył:
16) Źródłem konfliktów kulturowych wg. Znanieckiego jest:
17) Teokracja to ustrój państwowy, w którym władzę sprawują:
18) Do kategorii religii światowych Weber zalicza:
19) Czynnik odgrywający fundamentalną rolę w kształtowaniu nowoczesnego społeczeństwa zdaniem Gellnera to:
20) Słynna "wojna futbolowa" toczyła się pomiędzy:
21) Timor to region autonomiczny:
22) Wskaż, które z poniższych czterech krajów tworzą układ Mercosur:
23) Ujgurowie to mniejszość etniczna w Chinach wyznająca:
24) Który z wymienionych polityków nie był prezydentem USA ?