Pytania i odpowiedzi

Stosunki międzykutlurowe cz.3

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Stosunki międzyjulturowe
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1673 razy
Pytanie 1
Asturia to kraina historyczno-geograficzna:
Hiszpanii
Pytanie 2
Azory są terytorium:
portugalskim
Pytanie 3
Berberowie to mieszkańcy:
Libii
Pytanie 4
Kanada była pierwotnie kolonią:
francuską
Pytanie 5
Bar micewa to obrzęd:
żydowski
Pytanie 6
NATO to organizacja:
segmentowa
Pytanie 7
Kolderasze to:
plemię romskie
Pytanie 8
Hazanty to regiony autonomiczne:
Nigerii
Pytanie 9
Santoria to :
afro-amerykański kult religijny na Kubie
Pytanie 10
Językiem urzędowym Indii nie jest:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Pytanie 11
Który z krajów nie jest członkiem Unii Europejskiej?
Norwegia
Pytanie 12
Które z poniższych określeń nie oznacza kasty indyjskiej ?
ujgurowie
Pytanie 13
Która z grup wyznaniowych nie wywodzi się z judaizmu:
Kaptowie
Pytanie 14
Poligynia oznacza:
wielożeństwo
Pytanie 15
Kategorią "formacji społeczno-ekonomicznej" stworzył:
Karol Marks
Pytanie 16
Merytokracja to ustrój państwowy, w którym władzę sprawują:
specjaliści
Pytanie 17
Endogamia oznacza:
małżeństwo wewnątrzgrupowe
Pytanie 18
Jaki rodzaj grupy tworzą retoromanie?
grupę etniczną (regionalną)
Pytanie 19
Pozycja przywódcy klanu to władza:
tradycyjna
Pytanie 20
Zelandia to kraina historyczno-geograficzna:
Danii