Fiszki

Stosunki międzykutlurowe cz.3

Test w formie fiszek Stosunki międzyjulturowe
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 1698 razy
Asturia to kraina historyczno-geograficzna:
Hiszpanii
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Norwegii
Szwecji
Danii
Hiszpanii
Azory są terytorium:
brytyjskim
chilijskim
hiszpańskim
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
portugalskim
portugalskim
Berberowie to mieszkańcy:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Libii
Sudanu
Nigerii
Rwandy
Libii
Kanada była pierwotnie kolonią:
francuską
hiszpańską
angielską
żadna z odpowiedzi nie jest poprawnażadna z odpowiedzi nie jest poprawna
portugalską
francuską
Bar micewa to obrzęd:
ormiański
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
żydowski
romski
tatarski
żydowski
NATO to organizacja:
segmentowa
kontynentalna
globalna
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
pozarządowa
segmentowa
Kolderasze to:
mniejszość religijna w Chinach
odłam hinduizmu
plemię romskie
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
grupa religijna o synkretycznym żydowsko-islamskim rodowodzie
plemię romskie
Hazanty to regiony autonomiczne:
Nigerii
Chin
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Madagaskaru
Republiki Południowej Afryki
Nigerii
Santoria to :
afro-amerykański kult religijny na Kubie
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
japońska sekta shintoistyczna
muzeum narodowe w Nikaragui
krótki utwór poetycki w Indonezji
afro-amerykański kult religijny na Kubie
Językiem urzędowym Indii nie jest:
sindhi
bengalski
urdu
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
hindi
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Który z krajów nie jest członkiem Unii Europejskiej?
Austria
Belgia
ażadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Norwegia
Szwecja
Norwegia
Które z poniższych określeń nie oznacza kasty indyjskiej ?
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
siudrowie
kasztrijowie
bramini
ujgurowie
ujgurowie
Która z grup wyznaniowych nie wywodzi się z judaizmu:
Kabaliści
Kaptowie
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Karaici
Chasydzi
Kaptowie
Poligynia oznacza:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
wielomęstwo
typ amalgamacji rasowej
wymiar asymilacji behawioralnej
wielożeństwo
wielożeństwo
Kategorią "formacji społeczno-ekonomicznej" stworzył:
Karol Marks
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Max Weber
Florian Znaniecki
Ludwik Gumplowicz
Karol Marks
Merytokracja to ustrój państwowy, w którym władzę sprawują:
monarcha absolutny
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
specjaliści
kapłani
szlachta
specjaliści
Endogamia oznacza:
wielożeństwo
małżeństwo wewnątrzgrupowe
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
wielomęstwo
małżeństwo międzygrupowe
małżeństwo wewnątrzgrupowe
Jaki rodzaj grupy tworzą retoromanie?
zbiorowość plemienną
grupę etniczną (regionalną)
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
mniejszość narodową
większość religijną
grupę etniczną (regionalną)
Pozycja przywódcy klanu to władza:
dyktatorska
legalna
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
charyzmatyczna
tradycyjna
tradycyjna
Zelandia to kraina historyczno-geograficzna:
Danii
Norwegii
Szwecji
Holandii
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Danii