Strona 1

Stosunki międzykutlurowe cz.3

Pytanie 1
Asturia to kraina historyczno-geograficzna:
Norwegii
Szwecji
Danii
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Hiszpanii
Pytanie 2
Azory są terytorium:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
hiszpańskim
brytyjskim
chilijskim
portugalskim
Pytanie 3
Berberowie to mieszkańcy:
Rwandy
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Libii
Sudanu
Nigerii
Pytanie 4
Kanada była pierwotnie kolonią:
portugalską
hiszpańską
angielską
francuską
żadna z odpowiedzi nie jest poprawnażadna z odpowiedzi nie jest poprawna
Pytanie 5
Bar micewa to obrzęd:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
romski
żydowski
ormiański
tatarski
Pytanie 6
NATO to organizacja:
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
pozarządowa
kontynentalna
segmentowa
globalna
Pytanie 7
Kolderasze to:
mniejszość religijna w Chinach
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
odłam hinduizmu
grupa religijna o synkretycznym żydowsko-islamskim rodowodzie
plemię romskie
Pytanie 8
Hazanty to regiony autonomiczne:
Madagaskaru
Republiki Południowej Afryki
Chin
Nigerii
żadna z odpowiedzi nie jest poprawna