Test z historii

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

Anglia w XVII w.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 7635 razy