Test z historii

Wojny Rzeczypospolitej w XVII w.

Wojny Rzeczypospolitej z Turcją, Szwecją i Carstwem Rosyjskim w XVII w. Test.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 1351 razy