Test: Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

Strona 1

Pytanie 1
czy pod wpływem wojny domowej w Anglii XVII w. ukształtował sie nowy typ monarchii angielskiej tzw. monarchia parlamentarna, w której "król panuje, ale nie rządzi" ?
fałsz
prawda
Pytanie 2
Jaka dynastia objęła tron po śmierci Elżbiety I ?(rok,kraj pochodzenia dynastii i nazwa dynastii)
Pytanie 3
Przedmiotem sporu pomiędzy Stuartami a parlamentem były kwestie
przywileje
wyznaniowe
podatkowe
Pytanie 4
Podczas wojny domowej utworzyły sie dwa zwalczające sie bloki:
A) po stronie króla opowiedzieli się przedstawiciele starych rodów- anglikanie i katolicy;
B) po stronie parlamentu stanęły rzesze.........
purytanów
rzemieślnicy
nowa szlachta (gentry) na prowincji
chłopi
Pytanie 5
Prawda/Fałsz
Purytanizm-ideologia społeczno-polityczną,ekonomiczno, wyznaniowa. Głosiła on walkę z feudalizmem i przywilejami stanowymi, próżniactwem i pychą.
Pytanie 6
Dowództwo nad stronnictwem anty królewskim objął

Powiązane tematy

#historiaanglii #xvii