Pytania i odpowiedzi

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Anglia w XVII w.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 7789 razy
Pytanie 1
czy pod wpływem wojny domowej w Anglii XVII w. ukształtował sie nowy typ monarchii angielskiej tzw. monarchia parlamentarna, w której "król panuje, ale nie rządzi" ?
prawda
Pytanie 2
Jaka dynastia objęła tron po śmierci Elżbiety I ?(rok,kraj pochodzenia dynastii i nazwa dynastii)
1603 r, szkocja, Suartowie
Pytanie 3
Przedmiotem sporu pomiędzy Stuartami a parlamentem były kwestie
podatkowe
wyznaniowe
Pytanie 4
Podczas wojny domowej utworzyły sie dwa zwalczające sie bloki:
A) po stronie króla opowiedzieli się przedstawiciele starych rodów- anglikanie i katolicy;
B) po stronie parlamentu stanęły rzesze.........
purytanów
nowa szlachta (gentry) na prowincji
chłopi
rzemieślnicy
Pytanie 5
Prawda/Fałsz
Purytanizm-ideologia społeczno-polityczną,ekonomiczno, wyznaniowa. Głosiła on walkę z feudalizmem i przywilejami stanowymi, próżniactwem i pychą.
prawda
Pytanie 6
Dowództwo nad stronnictwem anty królewskim objął
Oliver Cromwell
Pytanie 7
Który król został stracony w 1649 roku :
Karol I
Pytanie 8
W 1649 roku Anglię ogłoszono....
republiką
Pytanie 9
jak nazwany został parlament który uznał Karola Stuarta za zdrajcę narodu
kadłubowy
Pytanie 10
czy Anglia, Szkocja i Irlandia, w wyniku wojny domowej, zsotały połączone ścisłą unią polityczną i gospodarczą ?
tak
Pytanie 11
w którym roku został uchwalony Akt Nawigacyjny ?
1651
Pytanie 12
Akt Nawigacyjny mówił o imporcie towarów do Anglii wyłącznie na okrętach brytyjskich lub należących do kraju, z którego dane towary pochodziły.
(Tak/Nie)
tak
Pytanie 13
..................-reprezentanci bogatego mieszczaństwa,a także górnej warstwy nowej szlachty;występowali przeciwko Kościołowi anglikańskiemu jako domenie wpływów króla i pragnący zastąpić go Kościołem kalwińskim
prezbiterianie
Pytanie 14
...............-grupa społeczna nieuznająca autorytetu Kościoła anglikańskiego,ani prezbiteriańskiego
independenci
Pytanie 15
prawda /Fałsz

w 1679r.- Habeas Corpus Act- ustawa ,zgodnie z którą nikt nie mógł zostać aresztowany bez pisemnego nakazu sądu, a zarzuty przeciwko niemu powinny być sformułowane w ciągu jednej nocy
prawda
Pytanie 16
w jakich lata miała miejsce "bezkrwawa" lub "chwalebna " rewolucja
1688-1689
Pytanie 17
Bill of Rights- ustawa która dała podstawy nowego ustroju-monarchii konstytucyjnej
tak
Pytanie 18
Skutkiem wojny domowej w Anglii w XVII w. było
obalenie monarchii absolutnej Stuartów
ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament
wzrost znaczenie parlamentu
ekspansja angielska na teren Szkocji i Iralndii
zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju
uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty (lewelerzy i diggerzy)
reforma armii angielskiej
Pytanie 19
Skutkiem "chwalebnej rewolucji" było:
ponowne obalenie absolutnych rządów stuartów po ich restytucji
ugruntowanie znaczenia parlamentu
trwałe uksztłtowanie angielskiego systemu ustrojowego
utrwalenie znaczenia burzuazji i marginalizacja roli politycznej arystokracji

Powiązane tematy

#historiaanglii #xvii