Fiszki

Anglia - od absolutyzmu do monarchii konstytucyjnej

Test w formie fiszek Anglia w XVII w.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 7938 razy
czy pod wpływem wojny domowej w Anglii XVII w. ukształtował sie nowy typ monarchii angielskiej tzw. monarchia parlamentarna, w której "król panuje, ale nie rządzi" ?
prawda
fałsz
prawda
Jaka dynastia objęła tron po śmierci Elżbiety I ?(rok,kraj pochodzenia dynastii i nazwa dynastii)
1603 r, szkocja, Suartowie
Przedmiotem sporu pomiędzy Stuartami a parlamentem były kwestie
podatkowe
wyznaniowe
przywileje
podatkowe
wyznaniowe
Podczas wojny domowej utworzyły sie dwa zwalczające sie bloki:
A) po stronie króla opowiedzieli się przedstawiciele starych rodów- anglikanie i katolicy;
B) po stronie parlamentu stanęły rzesze.........
chłopi
nowa szlachta (gentry) na prowincji
purytanów
rzemieślnicy
chłopi
nowa szlachta (gentry) na prowincji
purytanów
rzemieślnicy
Prawda/Fałsz
Purytanizm-ideologia społeczno-polityczną,ekonomiczno, wyznaniowa. Głosiła on walkę z feudalizmem i przywilejami stanowymi, próżniactwem i pychą.
prawda
Dowództwo nad stronnictwem anty królewskim objął
Oliver Cromwell
Który król został stracony w 1649 roku :
Jakub I
Karol II
Karol I
Karol I
W 1649 roku Anglię ogłoszono....
republiką
jak nazwany został parlament który uznał Karola Stuarta za zdrajcę narodu
kadłubowy
czy Anglia, Szkocja i Irlandia, w wyniku wojny domowej, zsotały połączone ścisłą unią polityczną i gospodarczą ?
nie
tak
tak
w którym roku został uchwalony Akt Nawigacyjny ?
1651
Akt Nawigacyjny mówił o imporcie towarów do Anglii wyłącznie na okrętach brytyjskich lub należących do kraju, z którego dane towary pochodziły.
(Tak/Nie)
tak
..................-reprezentanci bogatego mieszczaństwa,a także górnej warstwy nowej szlachty;występowali przeciwko Kościołowi anglikańskiemu jako domenie wpływów króla i pragnący zastąpić go Kościołem kalwińskim
prezbiterianie
...............-grupa społeczna nieuznająca autorytetu Kościoła anglikańskiego,ani prezbiteriańskiego
independenci
prawda /Fałsz

w 1679r.- Habeas Corpus Act- ustawa ,zgodnie z którą nikt nie mógł zostać aresztowany bez pisemnego nakazu sądu, a zarzuty przeciwko niemu powinny być sformułowane w ciągu jednej nocy
prawda
w jakich lata miała miejsce "bezkrwawa" lub "chwalebna " rewolucja
1688-1689
Bill of Rights- ustawa która dała podstawy nowego ustroju-monarchii konstytucyjnej
nie
tak
tak
Skutkiem wojny domowej w Anglii w XVII w. było
obalenie monarchii absolutnej Stuartów
wzrost znaczenie parlamentu
zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju
ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament
reforma armii angielskiej
ekspansja angielska na teren Szkocji i Iralndii
uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty (lewelerzy i diggerzy)
obalenie monarchii absolutnej Stuartów
wzrost znaczenie parlamentu
zniszczenia wojenne i wyludnienie kraju
ogłoszenie republiki rządzonej początkowo przez parlament
reforma armii angielskiej
ekspansja angielska na teren Szkocji i Iralndii
uaktywnienie się ruchów społecznych wśród biedoty (lewelerzy i diggerzy)
Skutkiem "chwalebnej rewolucji" było:
utrwalenie znaczenia burzuazji i marginalizacja roli politycznej arystokracji
ponowne obalenie absolutnych rządów stuartów po ich restytucji
trwałe uksztłtowanie angielskiego systemu ustrojowego
ugruntowanie znaczenia parlamentu
utrwalenie znaczenia burzuazji i marginalizacja roli politycznej arystokracji
ponowne obalenie absolutnych rządów stuartów po ich restytucji
trwałe uksztłtowanie angielskiego systemu ustrojowego
ugruntowanie znaczenia parlamentu

Powiązane tematy

#historiaanglii #xvii

Inne tryby