przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVIIw test

przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVIIw, test z historii

ekonomiczne i społeczne skutki wojen, wzrost politycznej roli magnaterii, Rokosz Zebrzydowskiego, Liberum Veto, Rokosz Lubomirskiego, Wiśniowiecki i Sobieski, Anarchia Rzeczpospolitej

24 pytań Historia yukarri