Test: przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVIIw

ekonomiczne i społeczne skutki wojen, wzrost politycznej roli magnaterii, Rokosz Zebrzydowskiego, Liberum Veto, Rokosz Lubomirskiego, Wiśniowiecki i Sobieski, Anarchia Rzeczpospolitej

24 pytań Historia yukarri
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.