Powtórzenie: przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVIIw

ekonomiczne i społeczne skutki wojen, wzrost politycznej roli magnaterii, Rokosz Zebrzydowskiego, Liberum Veto, Rokosz Lubomirskiego, Wiśniowiecki i Sobieski, Anarchia Rzeczpospolitej

Historia, powtórzenie. 24 pytań.

kiedy polska pozostała państwem suwerennym?
po wojnach w XVII w
o ile zmniejszyła się liczba ludności w Rzeczpospolitej po wojnach w XVII w
25%
szlachta z bardzo malymi majątkami, albo bez majątków była nazywana:
klientelą
latyfundia to:
powiększane majątki skoncentrowane w jedym państwie
jak nazywano zwolenników króla?
regalistami
wybitni działacze stronnictwa egzekucyjnego:
Jan Zamoyski, Mikołaj Zebrzydowski, Stanislaw Żółkiewski
w którym roku izba poselska odrzuciła program reform królewskich?
1605
kiedy i gdzie zawiązał się Rokosz Zebrzydowskiego?
1606, Sandomierz
W jakim celu zawiązano Rokosz Zebrzydowskiego?
obrona wolności i praw Rzeczpospolitej a nawet detronizacja króla
kiedy miała miejsce bitwa między rokoszanami a siłami króla i gdzie?
1607 pod Guzowem
kto wygrał w starciu z rokoszanami?
władca
Ludwika Maria Gonzaga była żoną
Jana Kazimierza
obrady sejmu odbyły się w roku
1652
kto poraz pierwszy użył "LIBERUM VETO", gdzie i kiedy?
Siciński na sejmie w 1652
co oznaczało "vivente rege"?
wybór następcy jeszcze za życia króla
w roku 1664 został skazany na banicję i infamię za zdradę stanu.
Lubomirski
bitwa pod Mątwami toczyła się w latach:
1665-66
Jan Kazimierz
abdykował
Kto zmarł w 1673?
Jan Kazimierz
wolna elekcja po Janie Kazimierzu wywołała zainteresowanie wśród wielu osób. Kto ostatecznie zasiadł na tronie Rzeczpospolitej?
Michał Korybut Wiśniowiecki
armia na czele z __[nazwisko]_____ ruszyła przeciwko sułtanowie. Odniosła zwycięstwo pod _____ w roku ______
Sobieskim, Chocimiem, 1673
po śmierci Korybuta królem został?
Jan III Sobieski
serwano wiele sejmów a władza przeszła w ręce sejmików. Za panowania którego władcy tak się stało?
Jana III Sobieskiego
za panowania Jana III Sobieskiego magnaci przejmowali władzę:
prawda

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.