Test z historii

Bunty szlacheckie

Zakres:Rokosz lwowski, Konfederacja Warszawska i konfederacja tyszowiecka.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 1732 razy