Test z historii

Czasy Saskie

Unia personalna Rzeczpospolitej z Saksonią, Początek wielkiej wojny północnej, sejm Niemy, Spadek międzynarodowego znaczenia Rzeczpospolitej, podwójna elekcja, przemiany gospodarcze w czasach saskich
Ilość pytań: 66 Rozwiązywany: 6152 razy