przemiany wewnętrzne w Rzeczpospolitej obojga narodów w XVIIw

Pytanie 1
kiedy polska pozostała państwem suwerennym?
Pytanie 2
o ile zmniejszyła się liczba ludności w Rzeczpospolitej po wojnach w XVII w
Pytanie 3
szlachta z bardzo malymi majątkami, albo bez majątków była nazywana:
Pytanie 4
latyfundia to:
Pytanie 5
jak nazywano zwolenników króla?
Dalej