Test z języka niemieckiego

Czasowniki nieregularne cz.2

Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 2464 razy