Czasowniki nieregularne cz.2

lubić
musieć
brać
nazywać, wymieniać
doradzać, zgadywać
Dalej
Pozostało 9 stron