Test: Czasowniki nieregularne ! 2.

Język niemiecki. Test składa się z 64 pytań.