Test z języka niemieckiego

Czasowniki Nieregularne 3

Ilość pytań: 68 Rozwiązywany: 2756 razy