Test: Czasowniki Nieregularne 3

Język niemiecki. Test składa się z 68 pytań.