Powtórzenie: Czasowniki nieregularne cz.2

Język niemiecki, powtórzenie. 47 pytań.

lubić
mögen mochte gemocht
musieć
müssen musste gemusst
brać
nehmen nahm genommen
nazywać, wymieniać
nennen nannte genannt
doradzać, zgadywać
raten riet geraten
jeździć konno
reiten ritt geritten s.
pędzić, gonić
rennen rannte gerannt s.
pachnieć, wąchać
riechen roch gerochen
wołać
rufen rief gerufen
tworzyć
schaffen schuf geschaffen
strzelać
schießen schoss geschossen
spać
schlafen schlief geschlafen
bić,uderzać
schlagen schlug geschlagen
zamykać
schließen schloss geschlossen
ciąć, kroić
schneiden schnitt geschnitten
pisać
schreiben schrieb geschrieben
krzyczeć
schreien schrie geschrien
pływać
schwimmen schwamm geschwommen s.
patrzeć
sehen sah gesehen
być
sein war gewesen s.

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.