Test: Administrowanie Bazami Danych - egzamin

pytania do egzamin z administrowania bazami danych(MS SQL Server, DB2)

58 pytań Informatyka dbmaster

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.

Materiały powiązane z testem: