AUG pytania T/N, test z informatyki

egzamin AUG - część pytania tak/nie Test wiedzy online z informatyki. Test składa się z 71 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "AUG pytania T/N"

1) czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aS | Sb | e
2) czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa | e
3) czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → aSb | bSa |
4) czy następująca gramatyka jest jednoznaczna? S → SS | Sb | e
5) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ XXX, X → ab | ba | e
6) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSb | X, X → bSa | e
7) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić puste słowo? S→ aSa | bSb | ba
8) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo puste? S→ abS | Sba | aa
9) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abaa”? S→ abS | Saa | e
10) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ SabS | e
11) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „abab”? S→ aSa | bSb | ab
12) czy w następujacej gramatyce można wyprowadzić słowo „baba”? S→ aSb | bSa | e (
13) czy język gramatyki jest skończony? S→ abS | bSa | a
14) czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ aSb | bSa | e
15) czy język generowany przez następującą gramatyke jest skończony? S→ SS | bSb | ab
16) czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | SbS | aSb
17) czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ aSb | bSa | SS
18) czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SaS | bSb | a
19) czy następująca gramatyka generuje pusty język? S→ SS | bSb | a
20) automat stosowy w każdym kroku wczytuje dokładnie jeden znak?
21) tablica konstruowana w algorytmie CYK zawiera liczby całkowite?
22) Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj automatu skończonego?
23) Analizator leksykalny generowany przez Flexa to rodzaj maszyny Turinga?
24) Analizator składniowy generowany przez Yacca/Bisona to rodzaj wielotaśmowej maszyny Turinga?
25) Analizator składniowy generowany przez Yacca/Bisona to rodzaj automatu stosowego?
26) Determinizacja automatu skończonego może spowodować wykładniczą eksplozję liczby stanów?
27) Dla każdego języka regularnego istnieje rozpoznający go automat skończony?
28) Eliminacja e-przejść w automacie skończonym może spowodować kwadratowy wzrost liczby krawędzi?
29) Gramatyki liniowe opisują języki regularne?
30) Jeśli języki A i Ā są częściowo obliczalne, to są obliczalne?
31) Jeśli język A jest obliczalny to Ā też jest obliczalny?
32) Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które można z niej wyprowadzić ma tylko jedno drzewo wyprowadzeń?
33) Jeśli gramatyka jest jednoznaczna to każde słowo, które mozna z niej wyprowadzić ma tylko jedno wyprowadzenie?
34) Język STOP jest obliczalny?
35) Język STOP jest częściowo obliczalny?
36) Każdy język skończony jest regularny?
37) Każdy język kontekstowy jest obliczalny?
38) Każdy język obliczalny jest kontekstowy?
39) Każdy język regularny jest bezkontekstowy?
40) Każdy język regularny jest skończony?
41) Każdy język bezkontekstowy jest skończony?
42) Każdy język bezkontekstowy jest kontekstowy?
43) Obliczenie automatu stosowego może być nieskończone („zapętlać się”)?
44) Obliczenie automatu stosowego ma zawsze dokładnie tyle kroków, ile znaków ma wczytane słowo?
45) Przecięcie języków bezkontekstowych jest językiem bezkontekstowym?
46) Przecięcie języków regularnych jest językiem regularnym?
47) Suma języków regularnych jest językiem regularnym?
48) Suma języków bezkontekstowych jest bezkontekstowa?
49) Sklejanie języków bezkontekstowych jest językiem bezkontekstowym?
50) Sklejanie języków regularnych jest językiem regularnym?
51) W automatach stosowych mogą występować e-przejścia?
52) W gramatykach bezkontekstowych, w prawych stronach produkcji może być co najwyżej po jednym nieterminalu?
53) Żeby gramatyka bezkontekstowa była jednoznaczna, to każde słowo musi mieć w niej co najwyżej jedno wyprowadzenie?
54) Żeby gramatyka bezkontekstowa była jednoznaczna, to każde słowo musi mieć w niej co najwyżej jedno drzewo wyprowadzenia?
55) Gramatyka (S)LR(1) to musi być jednoznaczna?
56) (S)LR(1) to musi zawierać jednostronną rekursję
57) LL(1) to musi się dać w niej wyprowadzić słowo puste e
58) LL(1) to należy ją poddać lewostronnej faktoryzacji
59) LL(1) to nie może zawierać lewostronnej rekursji
60) Parsery LR(1) obchodzą drzewo wyprowadzania w porządku postfiksowym
61) Parsery LL(1) obchodzą drzewo wyprowadzania w porządku postfiksowym
62) Parsery LL(1) obchodzą drzewo wyprowadzania w porządku prefiksowym
63) Parsery [S]LR(1) odtwarzają drzewo wyprowadzenia od korzenia do liści
64) LL(1) tablice sterujące zawierają akcje shift i reduce
65) LL(1) komórki zawierają (prawe strony) produkcji do rozwinięcia
66) LL(1) zawartość stosu odpowiada temu, co ma być jeszcze wczytane z wejścia
67) LL(1) na stosie mogą znajdować się terminale i nieterminale
68) (S)LR(1) drzewo wyprowadzenia jest konstruowane w kolejnosci prefiksowej
69) LL(1) drzewo wyprowadzenia jest konstruowane w kolejnosci prefiksowej
70) Żeby gramatyka była LL(1), to musi być jednoznaczna
71) Jeżeli gramatyka jest niejednoznaczna, to przy konstrukcji parsera LR(1) wystąpią konflikty