Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1, test online. Psychologia.

Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu. Test dla studentów z psychologii.

Psychologia, Studia. Test składa się z 47 pytań.

Rozpocznij test
Nauka Uruchom fiszki

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1".

Materiały dla studentów z zakresu psychologii reklamy. Test wiedzy.
Uczelnie wyższe, Studia
29
#psychologia #psychologiareklamy
Uczelnie wyższe, Studia
66
Psychologiczne pojęcia i zagadnienia dotyczące pamięci.
Uczelnie wyższe, Studia
13
#pamiec #psychologia
Uczelnie wyższe, Studia
12
Uczelnie wyższe, Studia
204
#psychologia #wstepdopsychologii

Pytania zawarte w teście