Test z psychologii

Biologiczne Podstawy Zachowań cz.1

Test przygotowujący do egzaminu z Biologicznych podstaw zachowań / biologicznych mechanizmów zachowań w części 1. przedmiotu.
Ilość pytań: 47 Rozwiązywany: 15332 razy