Strona 1

Architekci i ich dzieła

Pytanie 1
Wybierz nazwisko architekta, który jest autorem tej budowli
Dominik Merlini
Augustyn Locci
Filippo Brunelleschi
Pytanie 2
Kto jest autorem tej budowli?
Jakub Kubicki
Dominik Merlini
Filip Brunelleschi
Pytanie 3
Która para architektów nadzorowała powstawanie tej budowli?
Donato Bramante, Rafael Santi
Giacomo della Porta, Jacopo Barozzi da Vignola
Carl Gotthard Langhans, Francesco Boromini
Pytanie 4
Kto z wymienionych NIE jest architektem tej budowli?
Michał Anioł
Donato Bramante
Francesco Boromini
Pytanie 5
Zaznacz nazwisko architekta tej budowli.
Donato Bramante
Augustyn Locci
Francesco Boromini
Pytanie 6
Kto jest architektem tej budowli?
Jakub Kubicki
Augustyn Locci
Dominik Merlini
Pytanie 7
Wybierz nazwisko architekta, który zaprojektował tą fontannę.
Nicola Salvi
Dominik Merlini
Borromini
Pytanie 8
Kto zaprojektował tą budowlę?
Jules Hardouin-Mansart
Niccolo Salvi
Jakub Kubicki
Pytanie 9
Kto jest architektem tej budowli?
Augustyn Locci
Niccolo Salvi
Jules Hardouin-Mansart
Pytanie 10
Kto jest architektem tej budowli?
Jules Hardouin-Mansart
Dominik Merlini
Francesco Boromini