Tristan i Izolda, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury Tristan i Izolda. Zapraszam do rozwiązywania. Tristan i Izolda – bohaterowie legendy celtyckiej, związanej z opowieściami z cyklu arturiańskiego. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Tristan i Izolda"

1) Gdzie miał odbyć się Sąd Boży?
2) Jak nazywał się zamek króla Marka?
3) Komu Tristan pomógł w Bretanii?
4) Co zrobił Tristan smokowi (po zabiciu go)?
5) Wymień imiona dwóch służek Izoldy Jasnowłosej
6) Wymień imiona 4 baronów, którzy nienawidzili Tristana
7) Zaznacz cechy tego utworu, które wskazują, że jest to utwór pochodzący z wczesnego średniowiecza:
8) Kto dokonał przekładu tego utworu na język polski?
9) Kto opiekował się młodym Tristanem?
10) O co prosili wrogowie Tristana karła Frocyna?
11) Jak miał na imię wojownik posiadający nadzwyczajną siłę, którego Tristan wyzwał na pojedynek?
12) Jaka roślina wyrosła obok grobu Tristana?