Niemcy test

Niemcy, test z lektury

Test ze znajomości lektury Leona Kruczkowskiego. Warto powtórzyc przed omawianiem.

12 pytań Lektury szkolne ArO