Test z języka polskiego

Historia żółtej ciżemki

Sprawdzian znajomości lektury Historia żółtej ciżemki Antoniny Domańskiej.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 1073 razy