Powtórzenie: Tristan i Izolda

Powtórzenie ze znajomości lektury Tristan i Izolda. Zapraszam do rozwiązywania. Tristan i Izolda – bohaterowie legendy celtyckiej, związanej z opowieściami z cyklu arturiańskiego.

Lektury szkolne, powtórzenie. 12 pytań.

Gdzie miał odbyć się Sąd Boży?
na Białej Równi
Jak nazywał się zamek króla Marka?
Tyntagiel
Komu Tristan pomógł w Bretanii?
diukowi Hoelowi
Co zrobił Tristan smokowi (po zabiciu go)?
odciął mu język
Wymień imiona dwóch służek Izoldy Jasnowłosej
Kamila i Brangien
Wymień imiona 4 baronów, którzy nienawidzili Tristana
Denoalen
Gwenelon
Andret
Gondolin
Zaznacz cechy tego utworu, które wskazują, że jest to utwór pochodzący z wczesnego średniowiecza:
elementy chrześcijańskie przeplatają się mocno z pogańskimi
sposób sądzenia sporów (wiara w Sąd Boży)
Kto dokonał przekładu tego utworu na język polski?
Boy-Żeleński
Kto opiekował się młodym Tristanem?
Rohałt
O co prosili wrogowie Tristana karła Frocyna?
by nakrył parę kochanków
Jak miał na imię wojownik posiadający nadzwyczajną siłę, którego Tristan wyzwał na pojedynek?
Morchołt
Jaka roślina wyrosła obok grobu Tristana?
głóg

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.