Test z lektur szkolnych

Pan Tadeusz książka i film

Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.
Ilość pytań: 34 Rozwiązywany: 7803 razy