Test: Pan Tadeusz książka i film

Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.

Lektury szkolne. Test składa się z 34 pytań.