Pan Tadeusz , fiszki z lektury szkolnej

Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach.

Fiszki, Lektury szkolne, Ogólny.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Płut był:
majorem
generałem
marszałkiem
Płut był:
majorem
generałem
marszałkiem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
14 lat
21 lat
20 lat
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
14 lat
21 lat
20 lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
„Świątynią Milczenia”
„Świątynią Dumania”
„Świątynią Rozmyślań”
Telimena górkę, gdzie odnajduje strumyk nazywa:
„Świątynią Milczenia”
„Świątynią Dumania”
„Świątynią Rozmyślań”
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Paryża
Wilna
Częstochowy
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Paryża
Wilna
Częstochowy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
Gerwazy
Rejent
ksiądz Robak
Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
Gerwazy
Rejent
ksiądz Robak
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabia zachwyca się nad niebem:
francuskim
angielskim
włoskim
Hrabia zachwyca się nad niebem:
francuskim
angielskim
włoskim
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Tadeusz
Sędzia
Podkomorzy
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Tadeusz
Sędzia
Podkomorzy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Kurkiem
Mopankiem
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Kurkiem
Mopankiem
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Maćkiem nad Maćkami zwany był
Jankiel
Płut
Robak
Maciej Dobrzyński
Maćkiem nad Maćkami zwany był
Jankiel
Płut
Robak
Maciej Dobrzyński
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ryków ceni Polaków za:
gościnność
tradycję
waleczność
Ryków ceni Polaków za:
gościnność
tradycję
waleczność
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Protazy jest:
sędzią
klucznikiem
woźnym
Protazy jest:
sędzią
klucznikiem
woźnym
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Kościuszki
króla Stanisława
Napoleona
Podkomorzy częstuje Wojskiego tabaką z pięknej starej, złotej tabakiery, którą jego ojciec dostał od:
Kościuszki
króla Stanisława
Napoleona
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
rydza
borowika
muchomora
Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
rydza
borowika
muchomora
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
boginią
zjawą
nimfą
Hrabia, gdy po raz pierwszy widzi Zosię nazywa ją:
boginią
zjawą
nimfą
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
topiąc się
strzelając do siebie
wieszając się
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
topiąc się
strzelając do siebie
wieszając się
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Telemina
Sędzia
Wojski
Na powitanie Tadeusza w Soplicowie wychodzi:
Telemina
Sędzia
Wojski
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Otwartość bramy dworu świadczy o:
oczekiwaniu na gości
braku lęku przed złodziejami
gościnności właściciela
Otwartość bramy dworu świadczy o:
oczekiwaniu na gości
braku lęku przed złodziejami
gościnności właściciela
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Pies Asesora nazywa się
Płut
Sokół
Kusy
Pies Asesora nazywa się
Płut
Sokół
Kusy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
10 lat
15 lat
20 lat
Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
10 lat
15 lat
20 lat
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
do sadu
w jarzyny
do lasu
Okazało się, że zając uciekł psom Rejenta i Asesora:
do sadu
w jarzyny
do lasu