Powtórzenie: Pan Tadeusz - test znajomości lektury

Powtórzenie wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza.

Lektury szkolne, powtórzenie. 31 pytań.

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
ksiądz Robak
Ryków ceni Polaków za:
waleczność
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
angielskiej
Protazy jest:
woźnym
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
dla klasztoru
Trzecią parę narzeczonych stanowili:
Rejent i Telimena
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
20 lat
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Częstochowy
Płut był:
majorem
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
zły znak
Otwartość bramy dworu świadczy o:
gościnności właściciela
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Tadeusz
Kusy to chart:
Rejenta
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
topiąc się
Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
rydza
Hrabia zachwyca się nad niebem:
włoskim
Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
10 lat

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.