Powtórzenie: Pan Tadeusz

Test wiedzy ze znajomości lektury Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach.

Lektury szkolne, Ogólny.

Celnym strzałem prosto w rozwarty pysk zabił niedźwiedzia:
ksiądz Robak
Ryków ceni Polaków za:
waleczność
Ukochana Jacka Soplicy - Ewa została wywieziona z mężem:
na Sybir
Spóźniony Hrabia pojawił się na polowaniu ubrany według mody
angielskiej
Protazy jest:
woźnym
Ziemie Horeszków dostały się Soplicom w wyniku
Targowicy
Sędzia oddaje zabitego niedźwiedzia:
dla klasztoru
Trzecią parę narzeczonych stanowili:
Rejent i Telimena
Tadeusz przyjeżdżając po ukończeniu szkół do Soplicowa ma:
20 lat
Ksiądz Robak opowiada, że jego tabaka pochodzi z:
Częstochowy
Płut był:
majorem
Mieszkańcy Soplicowa pojawienie się komety postrzegają jako:
zły znak
Otwartość bramy dworu świadczy o:
gościnności właściciela
Bartek z zaścianka Dobrzyń zwany był
Prusakiem
Hrabiego wyzwał na pojedynek:
Tadeusz
Kusy to chart:
Rejenta
Tadeusz pragnie popełnić samobójstwo:
topiąc się
Sędzia ogłasza konkurs na najpiękniejszego:
rydza
Hrabia zachwyca się nad niebem:
włoskim
Sędzia wychowywany był u ojca Podkomorzego:
10 lat

Pan Tadeusz, czyli Ostatni zajazd na Litwie – poemat epicki Adama Mickiewicza wydany w dwóch tomach w 1834 w Paryżu przez Aleksandra Jełowickiego.

Ta epopeja narodowa z elementami gawędy szlacheckiej powstała w latach 1832–1834 w Paryżu. Składa się z dwunastu ksiąg pisanych wierszem, trzynastozgłoskowym aleksandrynem polskim. Czas akcji: pięć dni z roku 1811 i dwa dni z roku 1812.

Epopeja jest stałą pozycją na polskiej liście lektur szkolnych. W 2012 była publicznie odczytywana w akcji społecznej propagującej znajomość literatury polskiej Narodowe Czytanie Pana Tadeusza.

Rękopis Pana Tadeusza od 1999 znajduje się w zbiorach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. W 2014 został wpisany na Polską Listę Krajową Programu UNESCO Pamięć Świata.

[ Wikipedia ]

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Pan Tadeusz ".

Pan Tadeusz

Streszczenie lektury "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza
Wypracowanie: Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
1
#streszczenie #lekturyszkolne #lektury #lektura #pantadeusz #adammickiewicz

Pan Tadeusz książka i film

Informacje o książce Adama Mickiewicza i stworzonego na jej kanwie filmu.
Język polski, Lektury szkolne, Ogólny
34
#pantadeusz #lektura #adammickiewicz