Pytania i odpowiedzi

Jan Zamoyski i złoty wiek Polski

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 8 Rozwiązywany: 3085 razy
Pytanie 1
W jakich latach żył Jan Zamoyski?
1542 - 1605
Pytanie 2
Który wiek określany jest jako "złoty wiek" w dziejach Rzeczpospolitej?
XVI
Pytanie 3
W którym roku Wielkie Księstwo Moskiewskie zmieniło nazwę na Cesarstwo Rosyjskie?
1547
Pytanie 4
Uzupełnij zdanie.
Stefan Batory był
drugim
z kolei elekcyjnym królem Polski, został koronowany w
1576
roku.
Pytanie 5
Jakiej narodowości był Stefan Batory?
był Węgrem
Pytanie 6
Podaj ramy czasowe wojny polsko-rosyjskiej za panowania Stefana Batorego.
1577 - 1582
Pytanie 7
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
założenie Akademii Zamoyskiej
1594
założenie Zamościa
1580
śmierć Stefana Batorego
1586
Pytanie 8
Jakie uprawnienia posiadała osoba pełniąca funkcję kanclerza w Rzeczpospolitej?
reprezentacja Polski przed innymi monarchami
dbanie o przestrzegania prawa przez króla i parlament