Fizjologia roślin, test z biologii

Test z fizjologii roślin - poziom rozszerzony Test dla liceum z biologii. Test składa się z 15 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia roślin"

1) Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
2) Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
3) Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
4) Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
5) Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
6) Ruchy senne roślin to:
7) Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
8) Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
9) Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
10) Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
11) Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
12) Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
13) Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
14) Rośliną C4 jest:
15) Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu: