Fizjologia roślin drzewiastych, 100 pierwszych, str. 1-10, test z biologii

Egzamin na podstawie "książeczki 600 pytań" Test dla studentów z biologii. Test składa się z 107 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia roślin drzewiastych, 100 pierwszych, str. 1-10"

1) 20% kwas solny powoduje w komórkach buraka ćwikłowego
2) ABA
3) Aby stwierdzić czy w czasie hydrolizy skrobia całkowicie przekształciła się w cukier prosty wystarczy
4) Akceptor dwutlenku węgla w fazie ciemnej pochodzi z:
5) Aldehyd glicerynowy jest izomerem:
6) Alfa-aminokwasy mają duże znaczenie biologiczne gdyż:
7) Alfa-aminokwasy maja konfigurację L gdy:
8) Alfa-aminokwasy wchodzące w skład białek należą do szeregu konfiguracyjnego:
9) Alkaliczna hydroliza tłuszczów prowadzi do powstawania:
10) Alkohol koniferowy jest:
11) Aminokwasy alifatyczne zawierają w cząsteczce:
12) Aminokwasy egzogenne białkowe to takie aminokwasy
13) Aminokwasy egzogenne niebiałkowe to takie:
14) Aminokwasy endogenne to takie:
15) Aminokwasy obecne w roztworze o bardzo dużym stężeniu jonów wodorowych (pH<1) wykazuja:
16) Aminokwasy obecne w środowisku minimalnym stężeniu jonów wodorowych (pH&rt;13) wykazują:
17) Aminokwasy są dobrze rozpuszczalne:
18) Aminokwasy są elektrolitami i w roztworze:
19) Aminokwasy są związkami amfoterycznymi ponieważ w cząsteczkach aminokwasów występuje:
20) Aminokwasy tworzą z jonami metali ciężkich:
21) Aminokwasy w roztworze wodnym w zależności od wartości punktu
22) Aminokwasy w zależności od powstania występują jako:
23) Aminokwasy zasadowe to takie:
24) Aminokwasy zawierają w cząsteczce:
25) Aminokwasy zawierające siarkę to:
26) Apoenzym jest to:
27) Asymetryczny atom węgla w aminokwasie związany jest z:
28) Atmosfera nasycona parą wodną:
29) Auksyny można stosować w praktyce do:
30) Auksyny są rozkładane (unieczynniane):
31) Auksyny są transportowane:
32) Auksyny stymulują podziały komórkowe:
33) Auksyny wpływają na:
34) Azot drobinowy
35) Azot
36) Azot może być pobierany przez rośliny w formie:
37) Bakterie brodawkowe współżyją z:
38) Białkami złożonymi są:
39) Białkami zapewniającymi możliwość ruchu mikroorganizmów są białka:
40) Białko może występować w postaci:
41) Bilans wodny:
42) Blaszka środkowa ma za zadanie:
43) Blaszka środkowa powstaje w czasie podziału komórki:
44) Błony cytoplazmatyczne komórek roślinnych mogą zawierać oprócz białek:
45) Błona komórkowa włośnika jest naładowana ujemnie ponieważ:
46) Błony cytoplazmatyczne:
47) Błony cytoplazmatyczne mają ładunek:
48) Błony cytoplazmatyczne spełniają zasadniczą rolę w:
49) Bodziec fototropijny koleoptyli owsa jest odbierany głównie przez:
50) Cechą charakterystyczną aminokwasów wstępujących w białkach i peptydach organizmów żywych jest:
51) Cechą charakterystyczną białek fibrylarnych jest:
52) Centrum aktywne enzymu to:
53) Centrum aktywne enzymu
54) Charakterystyczną reakcją dla skrobi jest:
55) Chemosynteza to:
56) Chlorofil a jest:
57) Chlorofil jest:
58) Chlorofil ma maksimum absorbcji w świetle:
59) Chlorofil ma:
60) Chlorofil w miękiszu asymilacyjnym jest:
61) Chloroplasty zawierają komórki:
62) Chromoplasty:
63) Chromosom zbudowany jest z:
64) Ciecz w czasie parowania:
65) Co wydziela się podczas gutacji:
66) Cukry proste różnią się tym od złożonych że:
67) Cytokininy:
68) Cytokininy są pochodnymi
69) Cytoplazma charakteryzuje się:
70) Cytoplazma komórkowa ma charakter:
71) Cytoplazma komórkowa zawiera oprócz wody tylko:
72) Czynna kwasowość gleby zależy od:
73) Cząsteczka glukozy zawiera
74) Cząsteczki aminokwasów występują jako jony obojniacze i w związku z tym:
75) Częściowe odwodnienie plazmy może spowodować u drzew:
76) Cztery atomy węgla zawiera kwas:
77) Czynnikiem redukującym aldehyd fosfoglicerynowy w fazie ciemnej fotosyntezy jest:
78) Czynnikiem warunkującym parowanie wody jest:
79) Dehydrogenazy to grupa enzymów należąca do klasy:
80) Denstrukcja enzymu zachodzi gdy następuje uszkodzenie:
i 27 innych...