Fizjologia roślin drzewiastych, test z biologii

Test z fizjologii roślin drzewiastych. Sprawdzone pytania. Test dla studentów z biologii. Test składa się z 26 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Fizjologia roślin drzewiastych"

1) Najmniejszą transpiracją kutikularną charakteryzują się:
2) Cytoplazma komórkowa ma charakter:
3) Cytoplazma charakteryzuje się:
4) Nasze drzewa liściaste mają system korzeniowy:
5) Roślina pobierając jony potasowe wydziela do roztworu glebowego głównie
6) Mitochondria:
7) Metoda krioskopowa opiera się na:
8) W warunkach beztlenowych elektrony i protony wodoru odłączane w glikolizie
9) Proces oddychania
10) Turgor komórki jest zależny od:
11) W glebach zasadowych
12) Reakcje fotochemiczne to reakcje:
13) Warunkiem istnienia zjawisk transpiracji jest:
14) W wodzie występują wiązania wodorowe
15) Przez brak tlenu sadzonki drzew
16) Komórka o pełnym turgorze w czystej wodzie:
17) Podstawowymi składnikami budulcowymi ścian komórkowych są:
18) Reakcja karboksylacji
19) Rybosomy to:
20) Fosforylacja jest to:
21) Najwyższy potencjał roztworu występuje w:
22) Tlen wydzielany jako uboczny efekt fotosyntezy pochodzi z:
23) W kompleksie sorpcyjnym gleb kwaśnych dominują jony:
24) Transpiracja kutikularna:
25) Światło w górach w stosunku do nizin jest:
26) Podczas osmozy ma miejsce: