Fizjologia roślin

Powtórzenie z fizjologii roślin - poziom rozszerzony

Biologia, powtórzenie. 15 pytań.

Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek bezwzględny
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
epigeiczne
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
fasoli
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
żelaza
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
tropizmy
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
ziemia jest zamarznięta
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
amarylis
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
ilość aparatów szparkowych
powierzchnia blaszki liściowej
rozmieszczenie aparatów szparkowych
grubość kutikuli
Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
ferredoksyna
Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
plastochinon
Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
ATP
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
NADPH
ATP
tlen
Rośliną C4 jest:
trzcina cukrowa
Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu:
CAM

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu, Testu z odpowiedziami lub Fiszek.