Powtórzenie: Fizjologia roślin

Test z fizjologii roślin - poziom rozszerzony

Biologia, Liceum, Technikum.

Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek bezwzględny
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
epigeiczne
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
fasoli
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
żelaza
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
tropizmy
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
ziemia jest zamarznięta
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
amarylis
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
ilość aparatów szparkowych
grubość kutikuli
powierzchnia blaszki liściowej
rozmieszczenie aparatów szparkowych
Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
ferredoksyna
Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
plastochinon
Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
ATP
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
NADPH
tlen
ATP
Rośliną C4 jest:
trzcina cukrowa
Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu:
CAM

Sprawdź proponowane testy powiązane z "Fizjologia roślin".

Fizjologia roślin drzewiastych, str. 41-46

Egzamin na podstawie "Książeczka 600 pytań"
Biologia, Studia
70
#fizjologia #uniwersytet #rolniczy #kraj #ozl #gl #drzewa #rosliny #gibany #auksyny #fabikp

Fizjologia roślin drzewiastych

Test z fizjologii roślin drzewiastych. Sprawdzone pytania.
Biologia, Studia
26
#fizjologia #fizjologiaroslin

Fizjologia roślin drzewiastych, 100 pierwszych, str. 1-10

Egzamin na podstawie "książeczki 600 pytań"
Biologia, Studia
107
#fizjologia #ur #kraj #rosliny #drzewa #uniwerystet #rolniczy #gl #ozl #lesnictwo

Fizjologia roślin drzewiastych, strony 21-30

Egzamin na podstawie "książeczka 600 pytań" fragment strony 21-30
Biologia, Studia
108
#fizjologia #kraj #ur #gospodarka #lesna #uniwersytet #rolniczy #rosliny #auksyny

Fizjologia roślin drzewiastych - ćwiczenia

Fizjologia roślin drzewiastych - ćwiczenia
Biologia, Studia
32
#fizjologiaroslin #fizjologiaroslindrzewiastych