Fizjologia roślin, fiszki z biologii

Test z fizjologii roślin - poziom rozszerzony

Fiszki, Biologia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
taksje
nastie
tropizmy
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
wszystkie odpowiedzi są poprawne
taksje
nastie
tropizmy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
plastochinon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
grubość kutikuli
rozmieszczenie aparatów szparkowych
wilgotność powietrza
wiatr
powierzchnia blaszki liściowej
nasłonecznienie
ilość aparatów szparkowych
zawartość wody w glebie
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
grubość kutikuli
rozmieszczenie aparatów szparkowych
wilgotność powietrza
wiatr
powierzchnia blaszki liściowej
nasłonecznienie
ilość aparatów szparkowych
zawartość wody w glebie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
ziemia jest zamarznięta
w glebie znajduje się za mało wody
temperatura powietrza jest bardzo wysoka
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
ziemia jest zamarznięta
w glebie znajduje się za mało wody
temperatura powietrza jest bardzo wysoka
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
grochu
fasoli
kukurydzy
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
grochu
fasoli
kukurydzy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
ferredoksyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliną C4 jest:
aloes
trzcina cukrowa
agawa
Rośliną C4 jest:
aloes
trzcina cukrowa
agawa
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
amarylis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu:
CAM
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
epigeiczne
hipogeiczne
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
epigeiczne
hipogeiczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
dwutlenek węgla
NADP
NADPH
ATP
woda
ADP
tlen
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
dwutlenek węgla
NADP
NADPH
ATP
woda
ADP
tlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek względny
spoczynek bezwzględny
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek względny
spoczynek bezwzględny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
żelaza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
ATP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
tigmotropizmy
seismonastie
geotropizmy
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
tigmotropizmy
seismonastie
geotropizmy