Fizjologia roślin, fiszki z biologii

Test z fizjologii roślin - poziom rozszerzony

Fiszki, Biologia, Liceum, Technikum.

Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akceptorem elektronów wybitych z PSI 700 jest:
ferredoksyna
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Akceptorem elektronów wybitych z PSII 680 jest:
plastochinon
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jony którego pierwiastka wchodzą w skład cytochromów, które są przenośnikami elektronów w oddychaniu tlenowym i fotosyntezie?
żelaza
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
hipogeiczne
epigeiczne
Kiełkowanie nadziemne to inaczej kiełkowanie
hipogeiczne
epigeiczne
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
wiatr
wilgotność powietrza
powierzchnia blaszki liściowej
zawartość wody w glebie
grubość kutikuli
ilość aparatów szparkowych
rozmieszczenie aparatów szparkowych
nasłonecznienie
Wybierz spośród podanych czynników wpływających na intensywność transpiracji czynniki endogenne:
wiatr
wilgotność powietrza
powierzchnia blaszki liściowej
zawartość wody w glebie
grubość kutikuli
ilość aparatów szparkowych
rozmieszczenie aparatów szparkowych
nasłonecznienie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliny, które pobierają dwutlenek węgla w nocy i gromadzą w postaci kwasu jabłkowego w wakuolach, to rośliny typu:
CAM
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
temperatura powietrza jest bardzo wysoka
ziemia jest zamarznięta
w glebie znajduje się za mało wody
Susza fizjologiczna może występować wtedy, gdy:
gleba jest nadmiernie zasolona
temperatura powietrza jest bardzo wysoka
ziemia jest zamarznięta
w glebie znajduje się za mało wody
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek bezwzględny
spoczynek względny
Okres przechowywania nasion uwarunkowany genetycznie to:
spoczynek bezwzględny
spoczynek względny
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
tigmotropizmy
seismonastie
geotropizmy
Ruchy senne roślin to:
nyktynastie
tigmotropizmy
seismonastie
geotropizmy
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Jedynym produktem fosforylacji fotosyntetycznej cyklicznej, przeprowadzanych przez rośliny w warunkach niekorzystnych jest:
ATP
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Aparaty szparkowe u roślin dwuliściennych noszą nazwę:
amarylis
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
kukurydzy
grochu
fasoli
Kiełkowanie epigeiczne występuje u:
kukurydzy
grochu
fasoli
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
tropizmy
taksje
wszystkie odpowiedzi są poprawne
nastie
Ruchy wygięciowe organów roślinnych wywołane przez bodźce kierunkowe to:
tropizmy
taksje
wszystkie odpowiedzi są poprawne
nastie
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
dwutlenek węgla
NADP
ATP
NADPH
woda
ADP
tlen
Produktami fazy jasnej fotosyntezy są:
dwutlenek węgla
NADP
ATP
NADPH
woda
ADP
tlen
Kliknij w kartę aby ją odwrócić
Rośliną C4 jest:
aloes
agawa
trzcina cukrowa
Rośliną C4 jest:
aloes
agawa
trzcina cukrowa