Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 7402 razy
Pytanie 1
Ludwik XVI należał do dynastii:
Burbonów
Pytanie 2
Z ilu stanów składało się francuskie społeczeństwo w XVIII wieku?
z trzech
Pytanie 3
Niezadowolona z obrad Stanów Generalnych część społeczeństwa zbuntowała się przeciw królowi i utworzyła:
Zgromadzenie Narodowe
Pytanie 4
Jaka informacja podburzyła Paryżan do ataku na Bastylię i rozpoczęcie rewolucji francuskiej?
o tym że Król zbiera wojsko do stłumienia przeciwników
Pytanie 5
Kiedy wybuchła rewolucja francuska?
Wybuch rewolucji rozpoczęło zdobycie Bastylii
14
lipca
1789
roku.
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
1789 r.
zwołanie Stanów Generalnych
1791 r.
uchwalenie konstytucji francuskiej
1793 r.
egzekucja Ludwika XVI
1799 r.
Napoleon I konsulem Republiki Francuskiej
1804 r.
koronacja Napoleona na cesarza
1812 r.
wkroczenie Napoleona do Moskwy
Pytanie 7
Kto został dowódcą Legionów Polskich we Włoszech?
Jan Henryk Dąbrowski
Pytanie 8
W którym roku utworzono Legiony Polskie we Włoszech?
w 1797 r.
Pytanie 9
Kto w strukturach Legionów Polskich decydował o wymierzeniu kary oskarżonemu żołnierzowi?
sąd wojskowy
Pytanie 10
W jakich latach Legiony Polskie walczyły na terenie Włoch?
Od
1797
do
1801
roku.
Pytanie 11
W Legionach Polskich stopień stopień oficerski mógł otrzymać żołnierz nie wywodzący się ze szlachty.
prawda
Pytanie 12
Z jakich ziem utworzono Księstwo Warszawskie?
Wielkopolski
części Mazowsza
Suwalszczyzny
Pytanie 13
Kto został księciem warszawskim?
Fryderyk August Wettyn
Pytanie 14
Czy Księstwo Warszawskie mogło posiadać własną armię?
tak
Pytanie 15
Lekkozbrojna kawaleria okresu napoleońskiego to:
szwoleżerowie
Pytanie 16
Podczas której z bitew zginął książę Józef Poniatowski?
pod Lipskiem
Pytanie 17
Połącz datę z wydarzeniem.
1805 r.
bitwa pod Austerlitz
1806 r.
wprowadzenie blokady kontynentalnej przez Francję
1807 r.
pokój w Tylży
1812 r.
bitwa pod Borodino
1813 r.
bitwa pod Lipskiem
1814 r.
abdykacja Napoleona
Pytanie 18
Jak się nazywała wyspa, na którą zesłano Napoleona po jego abdykacji?
Elba
Pytanie 19
Niszczenie wszelkich potencjalnie pomocnych lub korzystnych dla armii nieprzyjaciela w tym zapasów żywności czy budynków określamy mianem:
taktyki spalonej ziemi
Pytanie 20
Kiedy armia Napoleona wkroczyła do Moskwy?
w połowie września 1812 roku
Pytanie 21
Zaznacz państwa będące w koalicji antyfrancuskiej, która doprowadziła do ostatecznej klęski Napoleona.
Rosja
Prusy
Austria
Wielka Brytania
Szwecja
Pytanie 22
Z jakich terenów utworzono w 1807 roku Księstwo Warszawskie?
Wielkopolska
Suwalszczyzna
część Mazowsza
Pytanie 23
Zaznacz zdania prawdziwe.
Podczas wyprawy na Rosję, Księstwo Warszawskie wystawiło 100-tysięczną armię.
Prawda
Księstwo Warszawskie posiadało jednoizbowy sejm.
Fałsz
Napoleońska Francja nigdy nie toczyła bitwy z Królestwem Hiszpanii.
Fałsz
Pytanie 24
Połącz w pary datę z wydarzeniem.
1792 r.
zniesienie Monarchii we Francji
1794 r.
okres Wielkiego Terroru
1795 r.
uchwalenie nowej konstytucji Francji
1805 r.
bitwa pod Ulm
Pytanie 25
Urządzenie służące do wykonywania wyroków śmierci w rewolucyjnej Francji to:
gilotyna
Pytanie 26
Na który europejski kraj Francja nałożyła blokadę kontynentalną?
Wielką Brytanię