Pytania i odpowiedzi

Klasa 6, dział 6 - Rewolucja francuska i okres napoleoński

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z rozdziału 6 historii dla klasy 6 szkoły podstawowej. Rewolucja francuska, rządy Napoleona i Legiony Polskie we Włoszech.
Ilość pytań: 26 Rozwiązywany: 634 razy
Pytanie 1
Ludwik XVI należał do dynastii:
Burbonów
Pytanie 2
Z ilu stanów składało się francuskie społeczeństwo w XVIII wieku?
z trzech
Pytanie 3
Niezadowolona z obrad Stanów Generalnych część społeczeństwa zbuntowała się przeciw królowi i utworzyła:
Zgromadzenie Narodowe
Pytanie 4
Jaka informacja podburzyła Paryżan do ataku na Bastylię i rozpoczęcie rewolucji francuskiej?
o tym że Król zbiera wojsko do stłumienia przeciwników
Pytanie 5
Kiedy wybuchła rewolucja francuska?
Wybuch rewolucji rozpoczęło zdobycie Bastylii
14
lipca
1789
roku.
Pytanie 6
Połącz datę z wydarzeniem.
1789 r.
zwołanie Stanów Generalnych
1791 r.
uchwalenie konstytucji francuskiej
1793 r.
egzekucja Ludwika XVI
1799 r.
Napoleon I konsulem Republiki Francuskiej
1804 r.
koronacja Napoleona na cesarza
1812 r.
wkroczenie Napoleona do Moskwy
Pytanie 7
Kto został dowódcą Legionów Polskich we Włoszech?
Jan Henryk Dąbrowski
Pytanie 8
W którym roku utworzono Legiony Polskie we Włoszech?
w 1797 r.
Pytanie 9
Kto w strukturach Legionów Polskich decydował o wymierzeniu kary oskarżonemu żołnierzowi?
sąd wojskowy
Pytanie 10
W jakich latach Legiony Polskie walczyły na terenie Włoch?
Od
1797
do
1801
roku.
Pytanie 11
W Legionach Polskich stopień stopień oficerski mógł otrzymać żołnierz nie wywodzący się ze szlachty.
prawda
Pytanie 12
Z jakich ziem utworzono Księstwo Warszawskie?
Wielkopolski
części Mazowsza
Suwalszczyzny
Pytanie 13
Kto został księciem warszawskim?
Fryderyk August Wettyn
Pytanie 14
Czy Księstwo Warszawskie mogło posiadać własną armię?
tak
Pytanie 15
Lekkozbrojna kawaleria okresu napoleońskiego to:
szwoleżerowie