Test z Chemii

Powietrze i inne gazy

Pytanie 1
Jakiego gazu jest najwięcej w powietrzu?
Pytanie 2
Jaki gaz powoduje mętnienie wody wapiennej?
Pytanie 3
Co to jest spalanie?
Pytanie 4
Nadtlenek wodoru to:
Pytanie 5
Gaz, który ma najmniejszą gęstość:
Dalej