Pytania i odpowiedzi

Powietrze - mieszanina jednorodna gazów

Zebrane pytania i odpowiedzi do zestawu. Pytania z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 20028 razy
Pytanie 1
Jaka jest gęstość powietrza? (T = 0°C, p = 1013,25 hPa)
1,28 kg/m³
Pytanie 2
Jaki kolor ma powietrze po skropleniu?
bladoniebieski
Pytanie 3
Jaki skład ma powietrze? Przyporządkuj gaz do jego procentowego udziału w składzie.
azot
~ 87%
tlen
~ 21%
gazy szlachetne
0,9%
dwutlenek węgla
0,04%
Pytanie 4
Zaznacz składniki powietrza o zmiennej zawartości.
dwutlenek węgla
ozon
wodór
metan
Pytanie 5
Wyrażony w procentach stosunek objętości danej substancji do objętości całej mieszaniny nazywamy:
procentem objętościowym
Pytanie 6
Fakt, że płomień świecy pali się w obecności powietrza świadczy o tym, że:
w skład powietrza wchodzi tlen
Pytanie 7
Oblicz objętość Azotu zawartego w w powietrzu wypełniającym słoik o pojemności 0,25 dm³.
0,2175 dm³
Pytanie 8
Uzupełnij zdanie dotyczące właściwości powietrza.
Powietrze jest mieszaniną gazów, która jest
bezbarwna, bezwonna i bezsmakowa
. Powietrze
słabo
rozpuszcza się w wodzie i podtrzymuje spalanie.
Pytanie 9
Jakie cechy posiada skroplony Azot?
jest bezwonny
jest bezbarwny
Pytanie 10
Które z gazów szlachetnych mają gęstość mniejszą od powietrza?
hel
neon
Pytanie 11
Kiedy gazy szlachetne emitują światło?
pod wpływem wyładowań elektrycznych
Pytanie 12
Na jaki kolor świecą gazy szlachetne? Połącz gaz z kolorem przez niego emitowanym.
hel
żółty
neon
pomarańczowoczerwono
argon
niebieskofioletowo
krypton
biało
ksenon
biało z fioletowoniebieskim odcieniem
Pytanie 13
Substancja zdolna do pochłaniania wody z otoczenia to substancja:
higroskopijna
Pytanie 14
Podaj symbol helu.
He
Pytanie 15
Podaj symbol neonu.
Ne
Pytanie 16
Podaj symbol argonu.
Ar
Pytanie 17
Podaj symbol kryptonu.
Kr
Pytanie 18
Podaj symbol ksenonu.
Xe
Pytanie 19
Podaj symbol radonu.
Rn